14 Ekim 2022, Cuma

 13:00-13:50 1.Oturum: Mide Kanserinde Genetik ve Patolojik Özellikler

Oturum Başkanları: Dr. Hikmet Akgül, Dr. Taha Reşid Özdemir

13:00-13:20 Mide Kanseri İmmünolojisi ve Genetiği, Dr. Füsun Özmen

13:20-13:40 Patolojik ve Moleküler Sınıflamalar, Dr. Murat Sezak

13:40-13:50 Tartışma

 13:50-15:00 2.Oturum: Mide Kanserinde Tanı ve Klinik Evreleme (PANEL)

Oturum Başkanları: Dr. Musa Akoğlu, Dr. Serhat Bor


Halk Sağlığı, Dr. Mustafa Necmi İlhan

Gastroenteroloji, Dr. Fatih Tekin

Radyoloji, Dr. Hilal Şahin

Nükleer Tıp, Dr. Ülkem Yararbaş

Genel Cerrahi, Dr. Cüneyt Kayaalp

14:50-15:00 Soru-Cevap

 15:00-15:20 Kahve Molası

 15:20-16:40 3.Oturum: Erken Mide Kanserinde Hasta Yönetimi (PANEL)

Oturum Başkanları: Dr. Koray Atila, Dr. Işıl Somalı

 

Gastroenteroloji, Dr. Fatih Aslan

Genel Cerrahi, Dr. Serhan Derici

Medikal Onkoloji, Dr. Tuğba Ünek

Radyasyon Onkolojisi, Dr. Mihriban Erdoğan

16:30-16:40 Tartışma

 16:40-17:40 4.Oturum: Sözlü Sunumlar-1

Oturum Başkanları: Dr. Nidal İflazoğlu, Dr. Fikret Ezberci
 15 Ekim 2022, Cumartesi

 07:45-09:00 5.Oturum: Sözlü Sunumlar-2 

Oturum Başkanları: Dr. Ali Uzunköy, Dr. Hasan Kaplan

 09:00-09:30 Açılış Konuşmaları

 09:30-10:40 6.Oturum: Epidemiyoloji, Etioloji, Tarama ve Erken Tanı

Oturum Başkanları: Dr. Sultan Eser, Dr. A. Serdar Karaca

09:30-09:50 Dünya’da ve Türkiye’de Mide Kanseri, Dr. Sultan Eser

09:50-10:10 Mide Kanserinin Önlenmesi, Dr. Jin Young Park (Fransa)

10:10-10:30 Mide Kanseri Tarama ve Erken Tanı, Dr. Partha Basu (Fransa)

10:30-10:40 Tartışma

 10:40-10:50 Kahve Molası

 10:50-12:15 7.Oturum: Japonya’da Mide Kanseri - Mide Kanserinde İmmünoterapi

Oturum Başkanları: Dr. Salim Demirci, Dr. Ali Ekrem Ünal, Dr. Füsun Özmen


10:50-11:40 Japonya'da Mide Kanseri Tedavisinin 50 Yıllık Tarihi: Küresel İnceleme, Klinik Araştırmalar ve Gelecek Perspektifi, Dr. Mitsuru Sasako (Japonya)

11:40-12:00 Mide Kanserinde İmmunoterapi, Dr. Kohei Shitara (Japonya)

12:00-12:15 Tartışma

 12:15-13:15 Öğle Yemeği

 12:30-13:00 Ara Oturum

Oturum Başkanları: Dr. Cem Kaan Parsak, Dr. İsmayil Yılmaz


Basınçlı İntraperitoneal Aerosol Kemoterapisi, Dr. Taylan Özgür Sezer

 13:15-14:10 8.Oturum: Neoadjuvan Tedavi

Oturum Başkanları: Dr. Serdar Özkök, Dr. Mustafa Değirmenci

 

13:15-13:30 Neoadjuvan Tedavide Güncel Yaklaşımlar, Dr. Mutlu Doğan

13:30-13:45 Radyoterapi Kime? Nasıl?, Dr. Fatma Sert

13:45-14:00 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Regresyon Değerlendirmesi, Dr. Başak Doğanavşargil

14:00-14:10 Tartışma

 14:10-15:40 9.Oturum: Mide Kanserlerinde Cerrahi Teknikler (Video Eşliğinde)

Oturum Başkanları: Dr. Özdemir Yararbaş, Dr. Sancar Bayar

 

14:10-14:30 Gastrektomi: Kime? Nasıl? (Subtotal, Total, Proksimal, Pilor Koruyucu), Dr. Orçun Yalav

14:30-14:50 D2 Lenf Nodu Diseksiyonu: Kime? Nasıl?, Dr. Ali Güner

14:50-15:10 Laparoskopik Radikal Gastrektomide Lenf Nodu Diseksiyonunda İndosiyanin Yeşili Kullanımı, Dr. Elgün Samadov (Azerbeycan)

15:10-15:30 Kombine Rezeksiyonlar (Splenektomi, Distal Özofagus, Distal Pankreas Rezeksiyonu, Omentektomi?), Dr. Osman Yüksel

15:30-15:40 Tartışma


 15:40-15:50 Kahve Molası

 15:50-17:00 10.Oturum: Mide Kanseri Çalışma Sonuçları

Oturum Başkanları: Dr. Sinan Ersin, Dr. Adam Uslu

 

15:50-16:05 GASTROS Çalışması: Mide Kanserinde Cerrahi Denemeler için Temel Sonuç Seti, Dr. Bilal Alkhaffaf (İngiltere)

16:05-16:10 Tartışma

16:10-16:40 Mide Kanseri Cerrahisinde Superextented Lenfadenektomi, İtalya Sonuçları, Dr. Franco Roviello (İtalya)

16:40-17:00 Tartışma


 17:00-17:45  11.Oturum: Gastroözofajial Bileşke Tümörleri

Oturum Başkanları: Dr. Mahir Özmen, Dr. Bülent Karabulut

 

17:00-17:30 Özofagogastrik Bileşke Tümörlerinde Tedavi Stratejileri, Dr. Maria Bencivenga (İtalya)

17:30-17:45 Tartışma 16 Ekim 2022, Pazar

 08:00-09:00 12.Oturum: Olgularla Tartışalım

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Ali Gülçelik, Dr. Ahmet Aziz Sürel

 

Olgu-1 (Mide Kanseri), Dr. Abdullah Şenlikçi

Olgu-2 (EGJ Tümör), Dr. Orhan Üreyen


Panelist

Dr. Cem Kaan Parsak

Dr. Zehra Hilal Adıbelli

Dr. Ömer Özütemiz

Dr. Nuriye Yıldırım Özdemir

Dr. Didem Karaçetin

Dr. Murat Sezak

 09:00-10:10 13. Oturum: Nasıl Yapıyorum?

Oturum Başkanları: Dr. Enver İlhan, Dr. Birol Bostancı, Dr. Hasan Bektaş

09:00-09:15 Açık Cerrahi, Dr. Ali Alemdar

09:15-09:30 Laparoskopik Cerrahi, Dr. Ayşe Gizem Ünal

09:30-09:45 Robotik Cerrahi, Dr. Erol Pişkin

09:45-10:00 Robotik Cerrahi, Dr. Mahir Özmen

10:00-10:10 Tartışma

 10:10-11:30 14. Oturum: Anastomoz Teknikleri, Komplikasyonlar ve Öğrenme Eğrisi

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Yıldırım, Dr. Mehmet Mihmanlı

 

10:10-10:30 Anastomoz Teknikleri, Dr. Yavuz Albayrak

10:30-10:50 Pre-Operatif Komplikasyonlar ve Yönetimi, Dr. Özgür Fırat

10:50-11:10 Post-Operatif (Erken ve Geç) Komplikasyonlar ve Yönetimi, Dr. Erman Aytaç

11:10-11:20 Mide Kanserinde Öğrenme Eğrisi, Dr. M. Akif Üstüner

11:20-11:30 Tartışma

 11:30-11:40 Kahve Molası

 11:40-12:50 15.Oturum: Metastatik Mide Kanserinde Hasta Yönetimi

Oturum Başkanları: Dr. Ömer Faruk Özkan, Dr. Coşkun Polat, Dr. Aziz Karaoğlu

 

11:40-12:00 Sistemik Tedavi Yaklaşımı, Dr. Burçak Karaca

12:00-12:20 Konversiyon Cerrahisi, Dr. Bahri Çakabay

12:20-12:40 Sitoredüktif Tedavi, Dr. Kürşat Karadayı

12:40-12:50 Tartışma


 12:50-13:40 Öğle Yemeği

 13:40-14:30 16.Oturum: Midenin Nöroendokrin ve Gastrointestinal Stromal Tümörlerine Yaklaşım (PANEL)

Oturum Başkanları: Dr. Fatih Mehmet Avşar, Dr. Erkan Oymacı

 

Medikal Onkoloji, Dr. Özgür Tanrıverdi

Genel Cerrahi, Dr. Ebru Esen

Gastroenteroloji, Dr. Gözde Derviş Hakim

Radyoloji, Dr. Mahmut Öksüzler

Patoloji, Dr. Dudu Solakoğlu Kahraman

14:20-14:30 Tartışma


 14:30-15:55 17.Oturum: Nutrisyonel Durum ve Terminal Dönemde Hasta Yönetimi

Oturum Başkanları: Dr. Hakan Güven, Dr. Mehmet Burak Öztop


14:30-14:45 Mide Kanserli Hastada Nütrisyon ve Eras Protokolü, Dr. Halil Özgüç

14:45-15:00 Palyatif Radyoterapi: Kime? Nasıl? Ne Zaman?, Dr. Berna Yıldırım

15:00-15:15 Palyatif Cerrahi, Dr. Abdullah Böyük

15:15-15:30 Terminal Dönem Hasta Bakımı, Dr. Aslı Bayındır

15:30-15:45 Kemoterapi Yan Etkilerinin Yönetimi, Dr. Özlem Özdemir

15:45-15:55 Tartışma


 15:55-16:25 18.Oturum: Sözlü Bildiriler-3

Oturum Başkanları: Dr. Savaş Yakan, Dr. Bülent Çalık


 16:25-17:00 19.Oturum: Organ Nakli Paneli

Oturum Başkanı: Dr. Erdinç Kamer, Dr. Cengiz Aydın


16:25-16:40 Kadavradan Organ Nakli, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dr. Adam Uslu

16:40-16:55 Böbrek Naklinde İmmunsüpresyon Tedavi Yönetimi ve Tedavide Yenilikler, Dr. Erhan Tatar

16:55-17:00 Tartışma 17:00-17:15 20.Oturum: Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanı: Dr. Cengiz CeylanAkılcı İlaç Kullanımı, Dr. Özden Yıldırım Akan


 17:15-18:00 Kapanış