14 Ekim 2022, Cuma / Yunus Emre Salonu

 13:00-13:50 1.Oturum: Mide Kanserinde Genetik ve Patolojik Özellikler

Oturum Başkanları: Dr. Hikmet Akgül, Dr. Taha Reşid Özdemir

13:00-13:20 Mide Kanseri İmmünolojisi ve Genetiği, Dr. Füsun Özmen

13:20-13:40 Patolojik ve Moleküler Sınıflamalar, Dr. Murat Sezak

13:40-13:50 Tartışma

 13:50-15:00 2.Oturum: Mide Kanserinde Tanı ve Klinik Evreleme (PANEL)

Oturum Başkanları: Dr. Musa Akoğlu, Dr. Serhat Bor


Halk Sağlığı, Dr. Mustafa Necmi İlhan

Gastroenteroloji, Dr. Fatih Tekin

Radyoloji, Dr. Hilal Şahin

Nükleer Tıp, Dr. Ülkem Yararbaş

Genel Cerrahi, Dr. Cüneyt Kayaalp

14:50-15:00 Soru-Cevap

 15:00-15:20 Kahve Molası

 15:20-16:40 3.Oturum: Erken Mide Kanserinde Hasta Yönetimi (PANEL)

Oturum Başkanları: Dr. Koray Atila, Dr. Işıl Somalı

 

Genel Cerrahi, Dr. Serhan Derici

Medikal Onkoloji, Dr. Tuğba Ünek

Radyasyon Onkolojisi, Dr. Mihriban Erdoğan

16:30-16:40 Tartışma

16:40-18:00 4.Oturum: Sözlü Sunumlar-1

Oturum Başkanları: Dr. Fikret Ezberci, Dr. Osman Yüksel
 15 Ekim 2022, Cumartesi / Yunus Emre Salonu

 07:30-08:45 5.Oturum: Sözlü Sunumlar-2 

Oturum Başkanları: Dr. Hasan Kaplan, Dr. Ali Güner

 08:45-09:30 Açılış Konuşmaları


Enver İlhan, Kongre Eş Başkanı ve SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dekanı

Sinan Ersin, Kongre Eş Başkanı ve Ege Bölgesi Cerrahi Derneği Başkanı

Hikmet Akgül, Kongre Onursal Başkanı

Erdal Birol Bostancı, Gastroenteroloji Derneği Başkanı

Mitsuru Sasako, Davetli Konuşmacı

 09:30-10:40 6.Oturum: Epidemiyoloji, Etioloji, Tarama ve Erken Tanı

Oturum Başkanları: Dr. Sultan Eser, Dr. Fatma Tatar


09:30-09:50 Dünya’da ve Türkiye’de Mide Kanseri, Dr. Sultan Eser

09:50-10:10 Mide Kanserinin Önlenmesi, Dr. Jin Young Park (Fransa)

10:10-10:30 Mide Kanseri Tarama ve Erken Tanı, Dr. Partha Basu (Fransa)

10:30-10:40 Tartışma

 10:40-10:50 Kahve Molası

 10:50-12:15 7.Oturum: Japonya’da Mide Kanseri - Mide Kanserinde İmmünoterapi

Oturum Başkanları: Dr. Salim Demirci


10:50-11:40 Japonya'da Mide Kanseri Tedavisinin 50 Yıllık Tarihi: Küresel İnceleme, Klinik Araştırmalar ve Gelecek Perspektifi, Dr. Mitsuru Sasako (Japonya)

11:40-12:00 Mide Kanserinde İmmunoterapi, Dr. Kohei Shitara (Japonya)

12:00-12:15 Tartışma

12:15-12:30 The Art of Scientific Communication - How to Present, Dr. Vinay K. Kapoor (Hindistan)

 12:30-13:15 Öğle Yemeği

 12:30-13:00 Ara Oturum

Oturum Başkanları: Dr. Kemal Erdinç Kamer, Dr. Bahri Çakabay


Basınçlı İntraperitoneal Aerosol Kemoterapisi, Dr. Taylan Özgür Sezer

 13:15-14:10 8.Oturum: Neoadjuvan Tedavi

Oturum Başkanları: Dr. Serdar Özkök, Dr. Mustafa Değirmenci

 

13:15-13:30 Neoadjuvan Tedavide Güncel Yaklaşımlar, Dr. Mutlu Doğan

13:30-13:45 Radyoterapi Kime? Nasıl?, Dr. Fatma Sert

13:45-14:00 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Regresyon Değerlendirmesi, Dr. Başak Doğanavşargil

14:00-14:10 Tartışma

 14:10-15:40 9.Oturum: Mide Kanserlerinde Cerrahi Teknikler (Video Eşliğinde)

Oturum Başkanları: Dr. Özdemir Yararbaş, Dr. Osman Yüksel

 

14:10-14:30 Gastrektomi: Kime? Nasıl? (Subtotal, Total, Proksimal, Pilor Koruyucu), Dr. Orçun Yalav

14:30-14:50 D2 Lenf Nodu Diseksiyonu: Kime? Nasıl?, Dr. Ali Güner

14:50-15:10 Kombine Rezeksiyonlar (Splenektomi, Distal Özofagus, Distal Pankreas Rezeksiyonu, Omentektomi?), Dr. Osman Yüksel

15:10-15:20 Tartışma 15:20-15:40 Poster Sunumlar

Dr. Orhan Üreyen 15:40-15:50 Kahve Molası

 15:50-17:00 10.Oturum: Mide Kanseri Çalışma Sonuçları

Oturum Başkanları: Dr. Sinan Ersin, Dr. Adam Uslu

 

15:50-16:05 GASTROS Çalışması: Mide Kanserinde Cerrahi Denemeler için Temel Sonuç Seti, Dr. Bilal Alkhaffaf (İngiltere)

16:05-16:10 Tartışma

16:10-16:50 Mide Kanseri Cerrahisinde Superextented Lenfadenektomi, İtalya Sonuçları, Dr. Franco Roviello (İtalya)

16:50-17:00 Tartışma


 17:00-17:45  11.Oturum: Gastroözofajial Bileşke Tümörleri

Oturum Başkanları: Dr. Bülent Karabulut

 

17:00-17:30 Özofagogastrik Bileşke Tümörlerinde Tedavi Stratejileri, Dr. Maria Bencivenga (İtalya)

17:30-17:45 Tartışma 16 Ekim 2022, Pazar / Yunus Emre Salonu

 08:00-09:00 12.Oturum: Olgularla Tartışalım

Oturum Başkanları: Dr. Evren Durak, Dr. Orçun Yalav

 

Olgu-1 (Mide Kanseri), Dr. Abdullah Şenlikçi

Olgu-2 (EGJ Tümör), Dr. Orhan Üreyen


Panelist

Dr. Nidal Iflazoğlu

Dr. Zehra Hilal Adıbelli

Dr. Ömer Burçak Binicier

Dr. Nuriye Yıldırım Özdemir

Dr. Mihriban Erdoğan

Dr. Murat Sezak

 09:00-10:10 13. Oturum: Nasıl Yapıyorum?

Oturum Başkanları: Dr. Enver İlhan, Dr. Birol Bostancı, Dr. Hasan Bektaş

09:00-09:15 Açık Cerrahi, Dr. Ali Alemdar

09:15-09:30 Laparoskopik Cerrahi, Dr. Ayşe Gizem Ünal

09:30-09:45 Robotik Cerrahi, Dr. Erol Pişkin

09:45-10:10 Tartışma

 10:10-11:30 14. Oturum: Anastomoz Teknikleri, Komplikasyonlar ve Öğrenme Eğrisi

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Yıldırım, Dr. Haldun Kar

 

10:10-10:30 Anastomoz Teknikleri, Dr. Yavuz Albayrak

10:30-10:50 Pre-Operatif Komplikasyonlar ve Yönetimi, Dr. Özgür Fırat

10:50-11:10 Post-Operatif (Erken ve Geç) Komplikasyonlar ve Yönetimi, Dr. Erman Aytaç

11:10-11:20 Mide Kanserinde Öğrenme Eğrisi, Dr. M. Akif Üstüner

11:20-11:30 Tartışma

 11:30-11:40 Kahve Molası

 11:40-12:50 15.Oturum: Metastatik Mide Kanserinde Hasta Yönetimi

Oturum Başkanları: Dr. Ömer Faruk Özkan, Dr. Aziz Karaoğlu

 

11:40-12:00 Sistemik Tedavi Yaklaşımı, Dr. Burçak Karaca

12:00-12:20 Konversiyon Cerrahisi, Dr. Bahri Çakabay

12:20-12:40 Sitoredüktif Tedavi, Dr. Kürşat Karadayı

12:40-12:50 Tartışma


 12:50-13:40 Öğle Yemeği

 13:40-14:30 16.Oturum: Midenin Nöroendokrin ve Gastrointestinal Stromal Tümörlerine Yaklaşım (PANEL)

Oturum Başkanları: Dr. Asuman Argon, Dr. Erkan Oymacı

 

Medikal Onkoloji, Dr. Özgür Tanrıverdi

Genel Cerrahi, Dr. Ebru Esen

Gastroenteroloji, Dr. Gözde Derviş Hakim

Radyoloji, Dr. Mahmut Öksüzler

Patoloji, Dr. Dudu Solakoğlu Kahraman

14:20-14:30 Tartışma


 14:30-15:55 17.Oturum: Nutrisyonel Durum ve Terminal Dönemde Hasta Yönetimi

Oturum Başkanları: Dr. Fevzi Cengiz, Dr. Ahmet Deniz Uçar


14:30-14:45 Mide Kanserli Hastada Nütrisyon ve Eras Protokolü, Dr. Halil Özgüç

14:45-15:00 Palyatif Radyoterapi: Kime? Nasıl? Ne Zaman?, Dr. Berna Yıldırım

15:00-15:15 Palyatif Cerrahi, Dr. Abdullah Böyük

15:15-15:30 Terminal Dönem Hasta Bakımı, Dr. Aslı Bayındır

15:30-15:45 Kemoterapi Yan Etkilerinin Yönetimi, Dr. Özlem Özdemir

15:45-15:55 Tartışma


 15:55-17:00 18.Oturum: Sözlü Bildiriler-3

Oturum Başkanları: Dr. Savaş Yakan, Dr. Bülent Çalık


 17:00-17:35 19.Oturum: Organ Nakli Paneli

Oturum Başkanı: Dr. Erdinç Kamer, Dr. Cengiz Aydın


16:25-16:40 Kadavradan Organ Nakli, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dr. Adam Uslu

16:40-16:55 Böbrek Naklinde İmmunsüpresyon Tedavi Yönetimi ve Tedavide Yenilikler, Dr. Erhan Tatar

16:55-17:00 Tartışma 17:35-17:50 20.Oturum: Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanı: Dr. Cengiz CeylanAkılcı İlaç Kullanımı, Dr. Özden Yıldırım Akan


 17:50-18:30 Kapanış